Instalacje sanitarne

Oferujemy realizację kompleksowych usług w branży sanitarnej, w tym przyłączy, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz instalacji wykorzystujących wody opadowe.

Zakres usług obejmuje:

 • opracowania koncepcji ekonomiczno-technicznej
 • sporządzenie kosztorysu ofertowego
 • wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami
 • uzyskanie pozwolenia na budowę
 • dostawę urządzeń i materiałów,
 • wykonanie niezbędnych prac budowlano-montażowych
 • sporządzeniu wymaganej dokumentacji odbiorowej.

Oczyszczalnie przydomowe

W przypadku braku możliwości przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej, najbardziej racjonalnym i ekologicznie uzasadnionym rozwiązanie jest zastosowanie przydomowej oczyszczalni ścieków. Jednym z najważniejszych parametrów przy doborze oczyszczalni ścieków jest jej pojemność. Pojemność osadnika należy dobrać tak, aby gwarantował przetrzymanie ścieków, przez czas niezbędny do zakończenia procesów biologicznych oczyszczania ścieków.

Instalacje wykorzystujące wody opadowe

Urządzenie do wykorzystania opadowej wody deszczowej umożliwia obniżenie wydatków za wodę pitną bez obniżenia ogólnego zużycia wody w obiekcie. Wykorzystanie wody deszczowej zamiast pitnej jest korzystne przede wszystkim w następujących przypadkach:

 • pranie bielizny (źródło wody miękkiej = oszczędność środków piorących),
 • spłukiwanie WC,
 • sprzątanie gospodarstwa domowego,
 • podlewanie ogrodu,
 • inne sposoby wykorzystania wody niezdatnej do picia.