Nasze usługi

Nasze Biuro Projektowe zapewnia kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego w specjalności instalacyjnej (instalacje sanitarne). W zakres świadczonych usług wchodzi wykonywanie analiz programowo-przestrzennych, projektów koncepcyjnych, budowlanych oraz wykonawczych w specjalności instalacyjnej (instalacje sanitarne).

Klientom indywidualnym oferujemy kompleksowe doradztwo i opracowania projektowo-kosztorysowe. Po analizie Państwa potrzeb dobierzemy materiały, wyposażenie oraz technologię najbardziej korzystną dla Waszej firmy, minimalizując koszty i generując maksimum korzyści.

Inwestorom i generalnym wykonawcom inwestycji oferujemy wsparcie na etapie tworzenia kosztorysów i projektów instalacji specjalistycznych, wyposażenia budynków oraz zagospodarowania terenu.

Poza zagadnieniami związanymi z kompleksowym projektem budowlanym, wykonawczym oferujemy Państwu fachowe doradztwo i nadzór autorski, inwestorski. Na swoim koncie mamy wiele udanych projektów obiektów takich jak instalacje sanitarne w fabrykach, zakładach produkcyjnych, instalacje technologiczne dla potrzeb suszenia zboża, instalacje gazowe (aerozole) dla wiodących zakładów produkcyjnych, instalacje gazów technicznych, instalacje gazowe dla potrzeb spawarek płomieniowych, sieci wodociągowe, gazowe i kanalizacyjne, instalacje gazu płynnego LPG dla potrzeb grzewczych, rozlewnie gazu płynnego.

Duży nacisk kładziemy na jakość i terminowość wykonywanych projektów oraz na harmonijną współpracę z inwestorem na każdym etapie procesu budowlanego.

Biuro projektowo zatrudniające projektantów z uprawnieniami w branżach, instalacji sanitarnych, gazowych, urządzeń technologicznych, oraz współpracuje z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, BHP i sanitarno-higienicznych i projektantami innych branż.Wykonujemy projekty technologiczne.

Wykonujemy dokumentację projektową i techniczną w niżej wymienionych etapach:

  • Koncepcja, WZ/ warunki zabudowy / jeżeli są wymagane i ZT/założenia techniczne/,
  • projekt budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę,
  • projekt budowlany, wykonawczy, kosztorys inwestorski i przedmiary robót,
  • prowadzenie nadzoru inwestorskiego, autorskiego oraz kierowania robotami / kierownik budowy/ w specjalności instalacyjnej (instalacje sanitarne).

Biuro projektowe NW PROJEKT świadczy następujący zakres poszczególnych branżach:

  1. branża technologiczna: projekt technologiczny dla obiektów instalacji paliw i LPG, magazynowania gazu, ogrzewania płynnym gazem, awaryjnego zasilania urządzeń produkcyjnych, terminali gazu LPG, instalacje gazów technicznych
  2. branża sanitarna: projekt przyłączy wod-kan., gazowych, projekt wewnętrznej instalacji gazowej, projekt sieci wod-kan., gazu ziemnego, projekt wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u oraz wod-kan.
  3. branża ochrona środowiska: wniosek o uzyskanie decyzji „środowiskowej’
  4. przygotowanie materiałów do decyzji o warunkach zabudowy, dokumentacja formalno-prawna do pozwolenia na budowę
  5. nadzorowanie robót budowlanych, inspektor nadzoru inwestorskiego, autorskiego w specjalności instalacyjnej (instalacje sanitarne).