Instalacje HVAC

Oferujemy realizację kompleksowych usług w branży grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej (z ang.  skrót HVAC), w tym instalacji wykorzystujących efektywnie niskoemisyjne paliwa energetyczne oraz odnawialne źródła ciepła.

Zakres usług obejmuje:

 • opracowania koncepcji ekonomiczno-technicznej
 • sporządzenie kosztorysu ofertowego
 • wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami
 • uzyskanie pozwolenia na budowę
 • dostawę urządzeń i materiałów,
 • wykonanie niezbędnych prac budowlano-montażowych
 • sporządzeniu wymaganej dokumentacji odbiorowej.

Sprężarkowe pompy ciepła

 • Powietrze/woda
 • Woda/woda
 • Solanka/woda
 • Bezpośrednie parowanie/woda

Współczynnik efektywności (COP) pomp ciepła

Pompa ciepła z dolnym źródłem – kolektor spiralny

Kogeneracja (mCHP)

W gospodarce skojarzonej energia elektryczna wytwarzana jest bezpośrednio tam, gdzie jest potrzebna. W ten sposób redukuje się koszty sieci i zapobiega powstawaniu strat sieciowych. Energia zawarta w paliwie wykorzystywana jest w ponad 96%. Ale również w porównaniu do energii słonecznej i wiatrowej XRGI® ma jednoznaczne zalety. XRGI® jest bardziej n

 

iezawodny, ponieważ dostarcza energię całkowicie niezależnie od wiatru i słońca. Dzięki temu energia elektryczna i ciepło są dostępne w każdej chwili.

 

 

Gazowe pompy ciepła (GHP)

Technologia gazowych pomp ciepła GHP polega na wykorzystaniu silnika spalinowego zasilanego gazem do napędu zespołu sprężarek pracujących w wysokowydajnym układzie pompy ciepła ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego. Ciepło powstające podczas pracy silnika wykorzystywane jest w tym układzie jako źródło ciepła zasilającego obieg pompy ciepła w trybie ogrzewania. W trybie chłodzenia ciepło to w całości może być wykorzystywane do darmowego podgrzewania ciepłej wody użytkowej.