Instalacje gazowe

Oferujemy realizację kompleksowych usług w branży gazowniczej, w tym sieci, przyłączy i instalacji gazu ziemnego oraz sieci, instalacji technologicznych i zbiornikowych gazu płynnego.

Zakres usług obejmuje:

  • opracowania koncepcji ekonomiczno-technicznej
  • sporządzenie kosztorysu ofertowego
  • wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami
  • uzyskanie pozwolenia na budowę
  • dostawę urządzeń i materiałów,
  • wykonanie niezbędnych prac budowlano-montażowych
  • sporządzeniu wymaganej dokumentacji odbiorowej.

Przyłącze gazowe

Gaz płynny

Norma PN-C-96008 wprowadza podział na:

  • butan techniczny (mieszanina A – nie mniej niż 95% C4 i nie więcej niż 5% C3),
  • propan-butan (mieszanina B – nie mniej niż 45% C4 oraz nie mniej niż 18% i nie więcej niż 55% C3),
  • propan techniczny (mieszanina C – nie mniej niż 90% C3 i nie więcej niż 10% C4).

PÓŁTORA RAZA CIĘŻSZY OD POWIETRZA

POŁOWĘ LŻEJSZY OD WODY

BEZBARWNY i BEZWONNY

(sztucznie nawaniany ze względów bezpieczeństwa)

Instalacje przemysłowe gazu płynnego

INSTALACJE Z PAROWNIKIEM